Miroslav Kocúr - podcast

David Králik s Mirom Kocúrom o podpore učiteľov

April 10, 2020

Dávid Králik je tvorivý učiteľ, ktorý nechodí po vychodených chodníkoch. Pomáha učiteľom tak ako to potrebujú. Chodí za nimi, veľa počúva a stále im vie poradiť hlavne preto, lebo aj on sám stále učí. To je na ňom to najinšpirujúcejšie. Nie je to len teoretik, ale určite v praktickej rovine implementuje to najlepšie z pedagogiky a spája to s praktickými zručnosťami. Preto aj korona kríza ho nenašla nepripraveného. V novej relácii "Školský klub" sa pohotovo zapojil do pomoci učiteľom cez televíznu obrazovku. Ale je prvej línii aj cez online hodiny s deťmi a odborníkmi rôznych oblastí. Lebo život a škola sú dnes zvlášť prepojené. 

Play this podcast on Podbean App