Miroslav Kocúr - podcast
LEN TAK s Jankou Debrecéniovou o právnom štáte

LEN TAK s Jankou Debrecéniovou o právnom štáte

May 28, 2020

Janka Debrecéniová je právnička. Spolupracuje s občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť. Septembri 2016 sme sa v programe Hosť Pyramídy nahlas zamýšľali nad tým, čo to znamená žiť v právnom štáte a ako vnímame právo v každodennom živote. Ale aj o postavení ženy vo verejnom živote, v biznise i v politike a o jej bežnej či zvláštnej úlohe v dnešnej spoločnosti na Slovensku, v Európe, v rôznych kultúrach. Ako sa zdá aj tento rozhovor je v roku 2020 rovnako aktuálny a podnetný.

Bohoslužba v kostole a mimo neho

Bohoslužba v kostole a mimo neho

May 27, 2020

Pandémiu sa nám podarilo skrotiť a tak sa pomaly vraciame k aktivitám, na ktoré sme boli zvyknutí predtým. Návrat k normálu však bude poznačený viac ako dvojmesačným zážitkom karantény a núdzových opatrení. Aj duchovný život veriaceho človeka bol vystavený skutočnej skúsenosti spirituality a náboženskej rutiny a rituálov. Je to príležitosť preniknúť k tomu čím sa kresťanský životný štýl zásaden odlišuje od formalizmu náboženských predpisov. Výzvou je, či sa nám podarí tieto dva obsahy prepojiť a zmieriť. V  Duchu a v Pravde. 

LEN TAK: Oľga Pietruchová s Mirom Kocúrom

LEN TAK: Oľga Pietruchová s Mirom Kocúrom

May 26, 2020

Oľga Pietruchová sa stala prvou známou "odídenou" križiackeho ťaženia klerikálnych lobistov v boji proti rodovo vyváženému pohľadu na život, svet a ženy v ňom. Aj ona bola jednou z mojich hostiek v programe Hosť pyramídy. Jej skúsenosti, pohľady aj perspektíva ponúkajú veľa podnetov na uvažovanie a premýšľanie. Započúvajte sa do nášho rozhovoru z 10. februára 2018.

Ultrakonzervativna hra pokrytcov

Ultrakonzervativna hra pokrytcov

May 26, 2020

Cirkev pozná situácie,  kedy je potrat legitímny a prípustný aj keď nie je ideálny. Tábor prolife ignoruje teologické a moralnoteologické závery, ktoré odporujú jeho dvornej ideologii. Odmieta iné, prolife táboru, nesympatické moralnoteologicky prijateľné riešenia. Úplne tomu rozumiem, no nemali by sme pretláčať cirkevnú katolícku a klerikalnu legislativu do legislativy laického štátu. Budeme sa svetu o 600 rokov ospravedlňovať, ako Vatikán v prípade Jana Husa. 

 

Ďalšia relikvia nad Slovenskom

Ďalšia relikvia nad Slovenskom

April 23, 2020

Vybrali sme si model kresťanstva a vybrali sme si podľa mňa nesprávne. Letisko Piešťany vypravilo 22. apríla 2020 malé lietadlo, na ktorého palube bol trnavský emeritný arcibiskup Ján Sokol. Let sa uskutočnil pri príležitosti 30 . výročia návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku.  Letisko o tom informovalo prostredníctvom sociálnej siete Facebook .

Relikviu zapožičal páter Lucián Bogucki, z bratislavského kostola sv. Františka, ktorý ju získal z Ríma v roku 2016. Ján Sokol v rámci neho požehnal celú krajinu relikviou tohto svätca. Na fotografii bol spolu s arcibiskupom aj kňaz Ján Košiar, ktorý sa otvorene angažuje pri podpore ĽSNS a jeho pastoračné pôsobenie je aj z tohto dôvodu limitované. Ján Sokol rúško na tvári nemal. Ján Košiar rúško mal.

Podporme spravodlivosť, neskalpujme sa navzájom

Podporme spravodlivosť, neskalpujme sa navzájom

April 21, 2020

Keď nás, podporovateľov dnešnej vlády začne skalpovať a dávať "dole" poslanec Blaha tak budeme opatrnejší. Štátne orgány nikomu nepatria. Vláda zákona, právny štát či medzinarodné "rule of law" je práve o tom. Inak je to len nová generácia "našich ľudí". Verejnosť vrátane podporovateľov opozície musí dostať zrozumiteľný signál, že sa všetko deje podľa zákona. Inak sa z konania polície vynára len "tradičná" neobjektivnost, keď svojim odpúšťame všetko, tým druhým nič. Nebyť ako oni znamená konat aj hovoriť inak ako oni. 

LEN TAK s Jurajom Mesíkom o globálnom svete

LEN TAK s Jurajom Mesíkom o globálnom svete

April 21, 2020

Na globálne humanitárne či prírodné zmeny sa Juraj Mesík ako bývalý expert Svetovej Banky díva úplne prakticky. Čo budeme potrebovať ak náhle ostaneme bez otvorených supermarketov a fungujúcej dodávky elektrickej energie alebo internetu? Koľlko vody, múky či mlieka potrebujeme na prežitie? Vieme ako ľudia nájsť v sebe ešte dosť síl, aby sme prežili a odovzdali tento svet a našu planétu našim deťom? Takýto rozmer aktívneho postoja k životu, ľudským komunitám na Slovensku ale aj v tam, kde sa toho, čoho sa najviac bojíme deje, je Jurajovi Mesíkovi blízky. Rozhovor z decembra 2017 stále aktuálny. A možno ešte aktuálnejší.

Vierou proti korone?

Vierou proti korone?

April 21, 2020

Sú veriaci, ktorí v pandémii vidia Boží trest. Mýlia sa? Profesor Halik odpovedá: Nielenže sa mýlia, rúhajú sa. Ponúkajú falošný, znevažujúci obraz Boha, ktorý si priamo pýta – v tomto prípade úplne oprávnený – výsmech ateistov. Je to obraz Boha ako mocného, zlého a pomstychtivého strýka za kulisami sveta, prírody a dejín, zosielajúceho pohromy a tresty. 

Nie, Boh nie je v zemetraseniach ani za vojnami a v koronavíruse, je v „tichom vánku“ (ako čítame v Biblii), je v onej tichej sile lásky a obetavosti tých, ktorí v ťažkých časoch slúžia druhým. Kde je dobrota a láska, tam je Boh, spievame na Zelený štvrtok, tam sa deje Boh.

David Králik s Mirom Kocúrom o podpore učiteľov

David Králik s Mirom Kocúrom o podpore učiteľov

April 10, 2020

Dávid Králik je tvorivý učiteľ, ktorý nechodí po vychodených chodníkoch. Pomáha učiteľom tak ako to potrebujú. Chodí za nimi, veľa počúva a stále im vie poradiť hlavne preto, lebo aj on sám stále učí. To je na ňom to najinšpirujúcejšie. Nie je to len teoretik, ale určite v praktickej rovine implementuje to najlepšie z pedagogiky a spája to s praktickými zručnosťami. Preto aj korona kríza ho nenašla nepripraveného. V novej relácii "Školský klub" sa pohotovo zapojil do pomoci učiteľom cez televíznu obrazovku. Ale je prvej línii aj cez online hodiny s deťmi a odborníkmi rôznych oblastí. Lebo život a škola sú dnes zvlášť prepojené. 

SLOVÁ_FM_Kušnierik&Kocúr

SLOVÁ_FM_Kušnierik&Kocúr

April 9, 2020

S Jurajom Kušnierikom sme boli priatelia a aj keď sme mali na niektoré veci rôzne názory, vedeli sme sa stále rozprávať ďalej. Pred začiatkom školského roku v auguste 2015 sa mi ozval, že by bolo fajn sa pozhovárať v jeho relácii. Bola to milá rekapitulácia nášho kamarátskeho aj priateľského vzťahu, ktorý sa začal mojím príchodom do Bratislavy v roku 2004. A bol to jeden z poslednych rozhovorov Juraja v jeho programe. Na Islande v novembri dotĺklo jeho otvorené srdce. O to je tento môj rozhovor s ním pre mňa vzácnejší. Bol to náš posledný spoločný rozhovor. O všetkom.

Play this podcast on Podbean App