Miroslav Kocúr - podcast
V mieri so sebou a svetom

V mieri so sebou a svetom

January 4, 2020

Veriť napriek tomu, že dôvera je vystavená skúškam je jediný možný prístup, ktorý nášmu životu  dá zmysel. Keď čakáme na autobusovej zastávke, veríme napríklad šoférovi autobusu, že číslo spoja a destinácia sú pravdivé. Veríme lekárom, učiteľom, rodičom. Druhá naivita je vždy krokom dôvery a viery. Voči svetu aj voči ľuďom.

Manželstvo a rodina

Manželstvo a rodina

December 29, 2019

Psychológia často pripomína, že byť manželom či manželkou je dôležitejšie ako byť otcom či matkou. Sme životnými vzormi našich detí práve cez naše vzťahy sa toho najviac učia. Sami vieme, koľko sme si toho priniesli do našich vzťahov od našich rodičov. Pre dnešnú spoločnosť aj kresťanstvo je dnes výzvou chápať, že partnersvo je širší pojem.

Služobníci naivného sveta - Kňazi dnes

Služobníci naivného sveta - Kňazi dnes

December 27, 2019

Negatívne nastavenie voči cirkvi nachádza svoj prvý terč v jej úradných predstaviteľoch. Dokonca do tej miery, že "cirkev" je stotožňovaná práve s farármi, biskupmi a pápežmi. Málokto, z tých, ktorí hovoria o cirkvi hovoria o zástupoch veriacich ľudí úprimne žijúcich svoju vieru. Niečo ako cirkev však určite potrebujeme. Ako si s tým poradiť...?

Zraniteľnosti neunikneme - Pomazanie nemocných

Zraniteľnosti neunikneme - Pomazanie nemocných

December 26, 2019

Mať záľubu alebo oslavovať svoje zlyhania, hendikepy či momenty, kedy sme sa dotýkali osobného dna je také nesúčasné. Slabosť, smrť, choroba a zraniteľnosť však je súčasťou života, ktorý žijeme. Vnímame seba ale aj iných, ktorí sú chorí a slabí a my sa o nich chceme postarať. Prečo máme slabosť a chorobu vnímať ako niečo rituálne? 

Zranená naivita a pokánie - Spoveď

Zranená naivita a pokánie - Spoveď

December 25, 2019

Mnohým katolíkom sa spoveď zvlášť pred Vianociami či Veľkou nocou spája s vymenovaním hriechov, pokutou a rozhrešením. A prítmím spovednice. A potom sa takto vyspovedaní ľudia vracajú ako zo sprchy späť do bežného života. Opäť sa zašpinia a takto to ide dookola. Ide však o čosi iné. O čosi viac. Podľa mňa.

Čím sa živí druhá naivita - Eucharistia

Čím sa živí druhá naivita - Eucharistia

December 24, 2019

Jedlo nie  je len posilou ale aj príležitosťou stretnúť sa s inými a zdieľať s nimi to, čo máme, čím žijeme, kto sme. Posilnenie tela je spojené aj so spoločenostvom rodiny a priateľov, ktoré dávajú nášmu životu hlbší zmysel. Aj eucharistia je posilou, nielen odmenou za slušné správanie v cirkvi. 

Unavená naivita a prvá frustrácia - Potreba posilnenia

Unavená naivita a prvá frustrácia - Potreba posilnenia

December 23, 2019

Aj kresťanské dozrievanie potrebuje nové interpretácie starých príbehov. To čo je jasné deťom prestáva byť samozrejmé. Otázky potrebujú nové odpovede. Otvorenejšie a odvážnejšie. Život v pravde nie je jednoduchý. Ale je to lepšia alternatíva ako život v hmle ilúzií a milosrdných neprávd. 

Naivita detí - Krst

Naivita detí - Krst

December 14, 2019

Tajomstvo života a jeho neuchopiteľnosť je predmetom iniciačného rituálu v mnohých kultúrach. Sviatosť krstu nie je však takýmto magickým rituálom. Je to prejav spoluzodpovednosti rodičov a dospelých za život nového človeka. Voda je životodarnou tekutinou, je to však aj živel, ktorý môže byť nebezpečný. Číta s vami a pre vás Miro Kocúr.

Podbean.com - superior podcast hosting.

Podbean.com - superior podcast hosting.

December 7, 2019

Welcome to Podbean.com. With Podbean, you can create professional podcasts in minutes without any programming knowledge. Our user-friendly interface allows you to upload, publish, manage and promote your podcasts with just a few clicks of your mouse. Just point, click and execute. How easy is that? Learn more at https://faq.podbean.com. Have a question ? Check out the Podbean.com support center. Happy Podcasting!

Keď naivita vyhráva - Úvod

Keď naivita vyhráva - Úvod

December 7, 2019

Dá sa pokojne rozprávať a uvažovať o tom, na čom záleži a ako to súvisí s bežným životom? Prekvapilo ma, že túto knihu vnímali niektorí jej čitatelia ako nudnú, zbytočnú a zdĺhavú. Výhodou počúvania je, že si ju nemusíte kupovať ani čítať. Stačí ju počúvať a potom. Márnivo tomu dávam šancu, lebo som ju sám načítal. 

Play this podcast on Podbean App